آی‌سی‌تی نیوز – طبق تحقیقات انجام شده مجموع ارزش ذاتی دیجیتال سازی صنعت نفت و گاز در دنیا برای صنعت و جامعه، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در ده سال آینده می باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروزه ضرورت دیجیتالی سازی صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست و یکی از این صنایع، صنعت نفت و […]

آی‌سی‌تی نیوز – طبق تحقیقات انجام شده مجموع ارزش ذاتی دیجیتال سازی صنعت نفت و گاز در دنیا برای صنعت و جامعه، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در ده سال آینده می باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروزه ضرورت دیجیتالی سازی صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست و یکی از این صنایع، صنعت نفت و گاز است. البته صنعت نفت و گاز با فناوری و نوآوری دیجیتال بیگانه نیست. از اوایل دهه ۱۹۸۰ شرکت های نفت و گاز شروع به استفاده از فناوری های دیجیتال با تمرکز بر استفاده بهتر از منابع، ارتقای پتانسیل های تولید مخزن، بهبود سلامت و افزایش ایمنی و تقویت بهره وری عملیاتی در میادین نفتی در سراسر جهان کردند. موجی از ابتکارات میدان نفتی دیجیتال در دهه ۱۹۹۰ و بیشتر در اوایل این قرن، صنعت را فراگرفت.

اما در این دهه صنعت از مزایای فرصت هایی که ناشی ازاستفاده معنادار از داده ها و فناوری است، بهره نبرده است. به عنوان مثال یک دکل حفاری در میدان نفتی هر روز نمی تواند یک ترابایت داده تولید کند، اما تنها بخش کوچکی از آن برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جایی که صنایع سرمایه محور دیگر از طریق استفاده از فناوری دیجیتال، انقلابی در مدل های کسب و کار و عملیاتی خود ایجاد کرده اند، فرصت های بیشتری برای صنعت نفت و گاز به منظور بهره گیری از تاثیر تحول دیجیتال مشهود می باشد.

در حال حاضر رویکرد سنتی استفاده و انتخاب مجموعه ای فناوری ها و پیاده سازی غیرسیستماتیک دیجیتالی شدن ممکن است مناسب نباشد، صنعت می تواند با دنبال کردن یک برنامه انقلابی با در نظر گرفتن دیجیتال به عنوان ستون فقرات مزایای بیشتری به دست آورد. تحول دیجیتال پتانسیل ایجاد ارزش عظیمی هم برای صنعت و هم برای جامعه به صورت یک مجموعه را داراست.

طبق تحقیقات انجام شده، انتظار می رود چهار زمینه و موضوع در دهه آینده نقش اساسی در تحول دیجیتال صنعت نفت و گاز داشته باشند. این چهار موضوع عبارت است از:

دیجیتالی سازی سیستم های انرژی، منابع و حامل های جدید انرژی را ترویج می کند و از مدل های نوآورانه برای بهینه سازی انرژی و بازاریابی پشتیبانی می کند. مجمع ارزش ذاتی این زمینه ۷۰ میلیارد دلار برای صنعت و ۵۰۰ میلیارد دلار برای جامعه است.

مدل های نوآورانه جذب مشتری، انعطاف پذیری و تجربه شخصی سازی، نشان می دهند که فرصت های جدیدی را برای بهره برداران نفت و گاز و خدمات برای مشتران باز می کند. مجموع ارزش ذاتی این برنامه برای صنعت ۱۰۰ میلیارد دلار و برای جامعه ۲۶ میلیارد دلار می باشد.

استفاده از پلتفرم های دیجیتالی یکپارچه باعث افزایش همکاری در بین فعالین در اکوسیستم شده که این موضوع عامل کمک به نوآوری سریع، کاهش هزینه ها و فراهم آوردن شفافیت عملیاتی می شود. مجموع ارزش ذاتی این زمینه برای صنعت ۳۰ میلیارد دلار و نیم میلیارد دلار برای جامعه می باشد.

فناوری های دیجیتالی جدید همراه با بینش های داده محور می توانند عملیات، چابکی و توانایی تصمیم گیری استراتژیک را تغییر داده و در نتیجه مدل های جدید عملیاتی ایجاد کنند. ارزش ذاتی این زمینه ۷۴۵ میلیارد دلار برای صنعت و ۱۱۰ میلیارد دلار برای جامعه است.

به طور کلی باید گفت دیجیتالی سازی در بخش نفت و گاز پتانسیل آزاد سازی ارزش ذاتی ۹۴۵ میلیارد دلار برای صنعت و ۶۳۷ میلیارد دلار برای جامعه را طی ۱۰ سال آینده خواهد داشت. مجموع ارزش ذاتی دیجیتال برای صنعت و جامعه ۱۵۸۲ میلیارد دلار خواهد بود.