احتمال ممنوع الخروجی متخصصان حوزه فناوری روسیه
احتمال ممنوع الخروجی متخصصان حوزه فناوری روسیه
آی سی تی نیوز - دولت روسیه قانونی که قرار است دورکاری متخصصان حوزه فناوری اطلاعات را ممنوع و برخی کارمندان این بخش را ممنوع الخروج کند، مسکوت گذاشته زیرا با کمبود نیروی مستعد در این بخش روبرو است.

به گزارش مهر به نقل از رویترز،. به نظر می رسد صنعت فناوری اطلاعات روسیه در خطر از دست دادن نیروهای انسانی بیشتری قرار دارد زیرا قانونگذاران تصمیم داشتند قانونی درباره ممنوعیت دورکاری وضع کنند. این درحالی است که مقامات سعی دارند هزاران نفر از متخصصان این بخش را که برای کار به خارج از کشور رفته اند، برای بازگشت ترغیب کند.

کارمندان بخش فناوری اطلاعات به طور معمول مشاغلی دارند که قادر به دورکاری هستند و بسیاری از آنها پس از حمله روسیه به اوکراین درفوریه ۲۰۲۲ میلادی از مسکو خارج شده اند. روند خروج کارمندان این بخش از روسیه در سپتامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت و به صدها هزار نفر رسید.

دولت این کشور تخمین می زند اکنون حدود ۱۰۰ هزار متخصص فناوری اطلاعات از خارج کشور برای شرکت های روسی فعالیت می کنند.

در همین راستا قانونی که قرار بود از سال آینده وضع شود و دورکاری برخی مشاغل را ممنوع می کرد، مسکوت گذاشته شده است.

قانونگذاران روسی که بیم دارند تعداد بیشتری از متخصصان فناوری اطلاعات به کشورهای عضو ناتو بروند و از آنجا فعالیت کنند و در نتیجه داده های حساس امنیتی را به اشتراک بگذارند، پیشنهاد کرده بود برخی متخصصان این حوزه از کشور ممنوع الخروج شوند.

اما وزارت دیجیتال روسیه در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد چنین ممنوعیتی سبب می شود کارآمدی شرکت های فناوری اطلاعات روسی و در نتیجه قدرت رقابت آنها کاهش یابد. در نهایت هر شرکتی که بتواند متخصصان مستعدتری را جذب کند، موفق تر خواهد بود.