آمریکا ZTE را به ارسال فناوری به ایران متهم کرد
آمریکا ZTE را به ارسال فناوری به ایران متهم کرد
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای یک شرکت چینی را به ارسال فناوری آمریکایی به ایران متهم کرد.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که شرکت “فار ایست کیبل” – که بزرگ‌ترین شرکت چینی تولیدکننده کابل است – با ارسال فناوری آمریکایی به ایران، قوانین مرتبط با کنترل صادرات آمریکا به ایران را نقض کرده است.

این شرکت چینی متهم شده انتقال محموله‌های شرکت ZTE به ایران را تسهیل کرده است.

رویترز می‌گوید این دو شرکت پاسخ فوری به این ادعاها نداده‌اند.