آی‌سی‌تی نیوز – مدیرعامل شاپرک گفت: ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی غیرفعال شد. به گزارش فارس، کاظم دهقان با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهارداشت: در روزهای گذشته ۲۰۰ هزار کارتخوان را غیرفعال […]

آی‌سی‌تی نیوز – مدیرعامل شاپرک گفت: ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی غیرفعال شد.

به گزارش فارس، کاظم دهقان با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهارداشت: در روزهای گذشته ۲۰۰ هزار کارتخوان را غیرفعال کردیم.

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه غیرفعال سازی کارتخوان‌ها موقت است، گفت: در صورتی که افراد پرونده‌ مالیاتی خود را تکمیل و به شرکت خدمات پرداخت مراجعه کنند، کارتخوان‌ها فعال می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که غیرفعال سازی کارتخوان‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: با سلسله اقداماتی به موقعی که برای تکمیل ثبت نام صورت گرفته امیدواریم که مجبور به غیرفعال سازی بیشتر کارتخوان‌های بانکی نباشیم.

به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل سازمان مالیاتی به فارس گفته بود ۷ میلیون کارتخوان ثبت نام خود را در سامانه مالیاتی تکمیل کردند و در حال رایزنی برای تعیین مدت دو هفته‌ای جدید برای متقاضیانی که کارتخوان‌های خود را فعال نکرده‌اند هستیم که از هفته جاری شروع می‌شود.