پرداخت بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان توسط بانک ملی ایران
پرداخت بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران طی سال گذشته 94.4 هزار ميليارد ريال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران و بنا بر اعلام بانک مرکزی، بانک ها طی دوازده ماه سال گذشته به ۱۳۶۲ شرکت دانش بنیان معادل ۶۶۹.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن معادل ۱۰۸.۲ درصد افزایش داشته است.
سهم بانک ملی ایران کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت های دانش بنیان معادل ۱۴.۱ درصد بوده است.