معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت مدار
معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت مدار
با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران، اعضای جدید هیات مدیره شرکت مدار معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک در این مراسم که با حضور ابوالفضل نجارزاده قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و دیگر مسئولان بانک برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت : یکی از مهم ترین موضوعات از نظر استراتژی، مسایل مالی در بانک ملی ایران است .
وی افزود: با توجه به اهمیت امور مالی ، در بدو ورود خود به این بانک به مسائل مالی و نظارت توجه ویژه ای داشته وتاکید داشته ام که مدیریت همه امور مالی شرکت ها با نظارت مستقیم امور مالی بانک به انجام برسد.
مدیرعامل بانک ملی ایران، کارکرد مناسب گروه مالی در تنظیم تراز نقدینگی بانک را یادآور شد و ادامه داد: توسعه تصاعدی گروه مالی در جهت پاسخگویی به نیازهای بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید با دقت مورد توجه باشد.
وی با تاکید بر این که تمام مجوزهای لازم برای ایجاد یک گروه مالی قدرتمند اخذ شده است، گفت: نگاه علمی و تخصصی به موضوع تشکیل گروه مالی با همه زیرمجموعه آن باید توسعه یافته و با استفاده از این ظرفیت، خدمات بانک ملی ایران بیش از پیش بهبود یابد.
فرزین ضمن تاکید بر امر مهم مدیریت سرمایه گذاری، گفت: تیم جدید باید تمام مصوبات لازم را اخذ کرده و طبق برنامه های از پیش تعیین شده کار خود را انجام دهد.
مدیر عامل بانک ملی در ادامه این مراسم اظهار داشت: باید بپذیریم که نظارت ها باید قوی و به صورت سیستمی باشد تا با جا به جایی اشخاص،  اختلالی در روند انجام امور صورت نگیرد؛ زیرا باید بدانیم که اقتدار افراد در بانک ملی ایران ناشی از همکاری ها و عملکرد مطلوب آنان است و جایگاه آنها را در بانک تعیین می کند.
در پایان این مراسم احکام اعضای هیات مدیره جدید شرکت مدار توسط مدیر عامل بانک به آنان اعطا شد.