مدیرعامل جدید هلدینگ داده ورزی سداد معرفی شد
مدیرعامل جدید هلدینگ داده ورزی سداد معرفی شد
هیات مدیره هلدینگ داده ورزی سداد، دکتر حمیدرضا احمدیان را به ‌عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کرد.

عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در نشست هیات مدیره این شرکت، ضمن معرفی احمدیان به‌عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره، از زحمات دکتر فرهاد فائز مدیرعامل پیشین سداد تقدیر شد.