فیلم/ عطر شهادت در بانک ملی ایران پیچید
فیلم/ عطر شهادت در بانک ملی ایران پیچید
فضای بانک ملی ایران با حضور شهدای گمنام عطرآگین شد

کارکنان این بانک با شور و شیدایی به استقبال پیکر‌های مطهر رفته و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند