سرپرست جدید شعبه مستقل تمرکز اسناد معارفه شد
سرپرست جدید شعبه مستقل تمرکز اسناد معارفه شد
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید شعبه مستقل تمرکز اسناد بانک ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم از زحمات شمسیان رئیس پیشین شعبه مستقل تمرکز اسناد تقدیر و حکم انتصاب شاهین اسکندر زاده به سمت سرپرست جدید این شعبه به وی اعطا شد.

همچنین از زحمات اسکندر زاده در سمت رئیس پیشین شعبه مستقل حافظ نیز تقدیر شد.