دو شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران واگذار شد
دو شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران واگذار شد
دو شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست خروج از بنگاهداری و با استقبال گسترده بخش خصوصی، واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مزایده سراسری شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان و گروه صنعتی نمونه منصور گیلان توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ، برگزار شد.

این واگذاری ها که با هدف اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران انجام شد، پس از تکمیل مراحل واگذاری، ترتیبات انتقال سهام آن صورت می پذیرد.

گفتنی است شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان  و گروه صنعتی نمونه منصور گیلان مجموعا به مبلغ ۱۰۱۶۴ میلیارد ریال واگذار شده است.