در پویش حمایت ملی از گونه های در معرض انقراض سهیم شوید
در پویش حمایت ملی از گونه های در معرض انقراض سهیم شوید
حامیان محیط زیست و دوستداران حیوانات می توانند در پویش «حمایت ملی از گونه های در معرض انقراض» که با اقدام مشترک بانک ملی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست به راه افتاده، مشارکت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این پویش همزمان با گرامیداشت هفته محیط زیست و به منظور افزایش آگاهی سطح عمومی جامعه نسبت به گونه های در معرض انقراض کشور از جمله یوزپلنگ، گوزن زرد ایرانی و میش مرغ از امروز ۱۶ خردادماه به مدت یک هفته برگزار می شود و بانک ملی ایران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و حفاظت از محیط زیست در آن مشارکت دارد.
علاقه مندان به مشارکت در این پویش می توانند مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب ۰۲۸۲۲۲۸۲۲۲۰۰۱ بانک ملی ایران واریز کنند.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران با حضور در این پویش تلاش دارد تا با آموزش و فرهنگ‌سازی، همراهی عموم مردم و سازمان‌ها را با طرح‌ها و پویش‌های مرتبط با حفاظت محیط زیست فراهم کند.