بنگاه های کوچک و متوسط، بهره مند از تسهیلات بانک ملی ایران
بنگاه های کوچک و متوسط، بهره مند از تسهیلات بانک ملی ایران
بانک ملی ایران معتقد است بنگاه های کوچک و متوسط توانایی زیادی در تولید با بهره وری بالا و ایجاد اشتغال فراوان دارند، از این رو حمایت از آنها را همواره مورد توجه قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک طی دو سال گذشته دست کم ۳ هزار و ۸۸۱ فقره تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

کل تسهیلات پرداختی به این پروژه ها به مبلغ ۱۷۴ هزار و ۹۹ میلیارد ریال بوده که از منابع داخلی بانک پرداخت شده است.

بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه این بنگاه ها را دنبال می کنند.