برگزاری اولین نشست علمی “بانکداری اسلامی وتوسعه محصول” در بانک ملی ایران
برگزاری اولین نشست علمی “بانکداری اسلامی وتوسعه محصول” در بانک ملی ایران
اولین نشست علمی با موضوع «بانکداری اسلامی و توسعه محصول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک در روز چهارشنبه 5 مرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این نشست علمی با حضور مدیران ارشد بانک ، پژوهشگران و اساتید  حوزه بانکداری اسلامی؛ حوزه علمیه مشکات، مؤسسه عالی فقه و اصول امام حسین (ع) و دانشگاه امام صادق (ع) انجام خواهد شد.