شرکت خدمات انفورماتیک برای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم کرد
شرکت خدمات انفورماتیک برای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم کرد
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -شرکت خدمات انفورماتیک برای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک با حضور ۹۴ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، ۳۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد