انتقاد از قطعی مکرر سامانه جامع روابط کار
انتقاد از قطعی مکرر سامانه جامع روابط کار
کارگران از پرداخت مبالغی در جریان شکایت از کارفرما انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکایت کارگر از کارفرما بایستی کاملا رایگان باشد اما متاسفانه کارگران هنگام طرح شکایت و ارائه دادخواست در دفاتر پیشخوان دولت بایستی مبلغی را هزینه کنند و اگر مدارکی نیاز به بارگذاری باشد نیز وجه جداگانه دریافت می‌شود.

کارگران ضمن انتقاد از این مساله می‌گویند: باید امکانات شکایت رایگان کارگران فراهم باشد؛ یک کارگر نباید در جریان دادرسی مجبور به پرداخت وجه شود.

مساله دیگر، قطعی یا کندی «سامانه جامع روابط کار» است، همان سامانه‌ای که کارگر و کارفرما باید شکایات و مدارک مربوطه را در آن بارگذاری کنند؛ یک کارگر کارخانجات دارویی که به دلیل نگرفتن چند ماه حقوق در مسیر شکایت از کارفرمایت، در این رابطه می‌گوید: بیشتر اوقات این سامانه قطع است یا آن‌چنان کند است که دسترسی به آن ممکن نیست؛ ضمن اینکه کارگران ساده که کار کردن با این سامانه را بلد نیستند باید به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند و مبالغی برای درج شکایت یا بارگذاری مدارک مربوطه بپردازند.

به گفته وی، خیلی وقت‌ها کارگران یا نمایندگان آن‌ها مدارکی را بارگذاری می‌کنند اما بعد از مراجعه به شعب حل اختلاف متوجه می‌شوند که به دلیل قطعی یا کند بودن سامانه این مدارک به درستی بارگذاری نشده؛ در نتیجه در موراد بسیاری رای دادگاه بدون رویت مدارک و مستندات صادر می‌شود.

این کارگر می‌گوید: اگر قرار است همه شکایات روابط کار از طریق سامانه باشد، اولاً باید تسهیل‌گری شود تا همه‌ی کارگران بتوانند رایگان به سامانه وصل و مدارک را بارگذاری کنند ثانیاً باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود؛ سامانه‌ای که مدام قطع است و سرعت آن بسیار پایین، به چه درد می‌خورد؟