آی‌سی‌تی نیوز – جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت، از اهدای ۵۵ هزار تبلت به دانش آموزان محروم فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی از سوی تشکل مردم نهاد خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ جواد حسینی در این زمینه افزود: تشکل مردم نهاد مجمع جهانی سادات ۵۳ هزار تبلت به […]

آی‌سی‌تی نیوز – جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت، از اهدای ۵۵ هزار تبلت به دانش آموزان محروم فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی از سوی تشکل مردم نهاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ جواد حسینی در این زمینه افزود: تشکل مردم نهاد مجمع جهانی سادات ۵۳ هزار تبلت به دانش آموزان محروم و ۲هزار تبلت به دانش آموزان سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی، مدارس استثنایی اهدا کرد.

وی افزود: ۳۰ درصد از دانش آموزان به دلیل نداشتن دسترسی به شبکه اینترنتی یا وسیله هوشمند ارتباطی از اتصال به شبکه شاد محروم هستند که از طریق پیاده سازی اطلس آموزشی و سایر روش ها تحصیل می کنند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: نداشتن وسایل هوشمند ارتباطی، چهره خشنی از نابرابری تحصیلی را نشان داد و برای تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی ویژه دانش آموزان، طرح هدایت در آموزش و پرورش اجرایی شد.

وی با بیان این که تاکنون ۳۶۱ هزار تبلت و گوشی هوشمند در قالب طرح هدایت برای دانش آموزان مشمول طرح به همت خیرین تهیه شده است، گفت: در ایام پساکرونا نیز آموزش های مجازی به عنوان آموزش های مقوم، مکمل و معکوس در آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

تشکل مردم نهاد مجمع جهانی سادات در حوزه آموزش خیریه ای ویژه سادات فعالیت می کند و اهدای ۵۳ هزار تبلت به دانش آموزان سادات نیازمند برای پیشگیری از آسیب تحصیلی و حمایت از ۱۹۰ هزار دانش آموز سادات از جمله فعالیت های این مؤسسه در حوزه دانش آموزی است.

همچنین این مؤسسه برای تمامی دانش آموزان ‌سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی کشور تبلت تهیه کرده است که به مرور به نمایندگان آموزش و پرورش استان ها تحویل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حسینی روز گذشته اعلام کرده بود که به زودی بیش از هزار تبلت نیز از طریق یک موسسه خیریه بین دانش آموزان کم برخوردار استان ها توزیع خواهد شد.

در طرح هدایت با شعار «هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس مدرسه»، با استفاده از امکانات اداره کل آموزش و پرورش استان ها، مشارکت خیّران و کمک‌های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.