۲ پیش‌نیاز تحقق اینترنت امن برای کودکان
۲ پیش‌نیاز تحقق اینترنت امن برای کودکان
دبیر کل سابق شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اینترنت پاک یا ایمن فقط با مدیریت و کنترل دست یافتنی نیست بلکه نیازمند نهادینه شدن یک رویکرد رفتاری است، باید صیانت در کودک و نوجوان نهادینه شود و از سوی دیگر دسترسی به سایت‌هایی که آرامش روحی و روانی آنان را مختل می‌کند محدود شود.

به گزارش فارس، مهدی نوید ادهم دبیر کل سابق عالی آموزش و پرورش در مورد ایمن سازی اینترنت برای کودکان و نوجوانان گفت: با ورود اینترنت و ایجاد فضاهای مجازی در زندگی انسان‌ها،مواجهه با این فناوری به گونه های مختلف رخ داد، اشاعه تکنولوژی اطلاعاتی مدرن در تمام جوامع جهانی، بدون شک بر شیوه زندگی روزمره مردم دنیا تاثیرگذار بوده و هست.

وی ادامه داد: از این رو، برخی از مردم به دلیل وجود آسیب های این تکنولوژی بشدت مخالف آن بوده و  استفاده از این فضاها را محدود کردند اما برخی دیگر استفاده از این تکنولوژی و ورود به دنیای مدرن استقبال کردند.

وی در ادامه با اشاره به فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی در عرصه جهانی اظهار داشت: با ورود اینترنت و ایجاد فضای مجازی در عرصه جهانی  یک مواجهه هوشمندانه ای برای دیدن فرصت ها و تهدیدها و همچنین استفاده از ظرفیت های این تکنولوژی ایجاد شد.

به گفته وی، استقبال گسترده کاربران اینترنتی بخصوص قشر جوان و نوجوان از شبکه های اجتماعی مجازی، و همچنین بهره گیری از روش های ارتباطی مجازی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافت. اماممکن است تهدیدهایی هم برای کاربران داشته باشد، به همین دلیل موضوع ایمن‌سازی اینترنت یک چالش فراگیر جهانی است و این موضوع به ویژه برای کاربران کودک و نوجوان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

نوید در خصوص برخورد هوشمندانه کلان با تکنولوژی و فضاهای مجازی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها دانش استفاده از تکنولوژی مدرن نهادینه شده و تسهیلاتی فراهم می کنند تا کودکان و نوجوانان ضمن استفاده بهینه از فضاهای مجازی مناسب و در عین حال محدود، بتواند از امکانات و ویژگی های مناسب این فضا بهره مند بشوند.

وی در مورد سیم کارتهای کودک  یادآور شد: با طراحی  سیم کارت های کودک  این شرایط برای کودکان و نوجوانان ایجاد می شود، از همین رو موضوع ایمن‌سازی اینترنت یک چالش فراگیر جهانی است و این موضوع به ویژه برای کاربران کودک و نوجوان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که اصل را برمحدودیت تکنولوژی قرار ندهیم زیرا با وجود محدودیت ها کاربران مانند هکرها  عمل می کنند و هر نوع قفلی را شکسته و به هر سایتی می توانند دسترسی داشته باشند.

نویدی تصریح کرد: معتقدم در سطح کلان این موضوع باید بر ایجاد مسئولیت بیشتر تاکید داشته باشیم. به عنوان مثال با ایجاد  مسئولیت در کودکان و نوجوانان، در صورت دسترسی به سایت ها و فضاهای مجازی آنها از استفاده آن خودداری کنند. همان اصطلاحی که به عنوان تقوی از آن یاد می شود، تقوی محدود کردن انسانها نیست بلکه انسان با اختیار و ایمان به خدا به این باور و خویشتن داری رسیده  است.

نویدی در پایان با اشاره به  رسالت نهادهای تربیتی خاطر نشان کرد:  اینترنت پاک یا ایمن فقط با مدیریت و کنترل دست یافتنی نیست بلکه نیازمند نهادینه شدن یک رویکرد رفتاری است، نهادهای تربیتی و آموزشی باید از یک سو صیانت را در درون کودکان و نوجوانان نهادینه کنند و از سوی دیگر امکاناتی فراهم آورند تا محدودیت ها برای دسترسی به سایت هایی که آرامش روحی و روانی آنان را مختل می کند را فراهم کنند.