عصرایران- جنگ سایبری این روزها یکی از روش های جنگ بی سروصدای کشورهای رقیب و متخاصم علیه یکدیگر است. همچنین این شیوه یکی از مهم ترین روش های اعمال نفوذ و دسترسی به اطلاعات از دیگر کشورهاست. در جنگ سایبری یک یا چند برنامه نویس و یا هکر از پشت یک یا چند رایانه کار […]

عصرایران- جنگ سایبری این روزها یکی از روش های جنگ بی سروصدای کشورهای رقیب و متخاصم علیه یکدیگر است. همچنین این شیوه یکی از مهم ترین روش های اعمال نفوذ و دسترسی به اطلاعات از دیگر کشورهاست.

در جنگ سایبری یک یا چند برنامه نویس و یا هکر از پشت یک یا چند رایانه کار را پیش می برند و به مجموعه ای از رایانه ها در کشور و یا هدف مقصد حمله کرده و اطلاعات آن را به سرقت می برند و یا کاری می کنند که در عملکرد آن مجموعه رایانه ها در کشور هدف اختلال ایجاد شده و خسارت به بار آورد.

هکرها در این شیوه عملیات، گاه می توانند سنگین ترین ضربه ها را به کشور مقصد وارد کنند؛ بدون اینکه در اغلب موارد ردی آشکار از خود برجای گذارند.

این روزها در اغلب کشورهای مطرح در عرصه توانایی جنگ سایبری، هکرهایی حرفه ای در قالب واحدهای متنوع جنگ سایبری به استخدام دولت ها و ارتش ها در می آیند تا یک ارتش سایبری با توان گسترده را برای مقاصد و اهداف ملی کشورها تشکیل دهند.

آخرین رده بندی قدرت سایبری ملی کشورها در شهریور ماه ۱۳۹۹ از سوی مرکز “بلفر” وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شده است.

بر اساس این رده بندی ایالات متحده آمریکا و چین ۲ کشور برتر جهان در زمینه قدرت سایبری هستند و در جایگاه اول و دوم ایستاده اند و ۸ دیگر دیگر به ترتیب رده بندی ۱۰ کشور برتر دنیا در قدرت سایبری عبارتند از: بریتانیا، روسیه، هلند، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا.

قدرت سایبری ایران در رده ۲۳ جهان و سوم منطقه

در این گزارش جایگاه ایران در رده ۲۳ جهان قرار داده شده است.

رژیم اسراییل و جمهوری ترکیه تنها دولت های منطقه مجاور ایران هستند که در این رده بندی جایگاهی بهتر از ایران کسب کرده اند. اسراییل در رده ۱۱ و ترکیه در رده ۲۲٫