آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اطلاعات به دست آمده تاکنون ۵ هزار ۱۴۴ مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات کشف و جمع‌آوری شده است. به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات به دست آمده از دیوان محاسبات کشور پیرامون وضعیت استخراج رمزارزها، میزان ظرفیت شبکه برق کشور که برای استخراج رمز ارز […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اطلاعات به دست آمده تاکنون ۵ هزار ۱۴۴ مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات کشف و جمع‌آوری شده است.

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات به دست آمده از دیوان محاسبات کشور پیرامون وضعیت استخراج رمزارزها، میزان ظرفیت شبکه برق کشور که برای استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار گرفته است، ۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود.

از میزان ۲ هزار مگاوات ظرفیت درگیر شبکه برق کشور، ۵۰ مرکز استخراج با ظرفیت ۲۰۹ مگاوات به صورت مجاز فعالیت می‌کنند.

*جمع آوری ۵ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز

از سوی دیگر تاکنون ۵ هزار ۱۴۴ مرکز غیر مجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات‌ کشف و جمع‌آوری شده است.

بر اساس اطلاعات مستند، ظرفیت شبکه برق درگیر با مزارع بدون مجوز استخراج ارز دیجیتال کشف نشده معادل ۱۱۸۴ مگاوات برآورد می‌شود.