آی‌سی‌تی نیوز – معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درصد پیشرفت یا تحقق شبکه ملی اطلاعات باید توسط ناظر که مرکز ملی فضای مجازی است، اعلام شود. به گزارش فارس، مهدی کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درصد پیشرفت یا تحقق شبکه ملی اطلاعات باید توسط ناظر که مرکز ملی فضای مجازی است، اعلام شود.

به گزارش فارس، مهدی کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره میزان و درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: برای محاسبه درصد این پروژه جلسات متعددی بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

وی گفت: برای این منظور، سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات هم ایجاد شده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات افزود: درصد پیشرفت باید توسط ناظر اعلام شود که ناظر پروژه مرکز ملی فضای مجازی است.

به گفته وی، عددی که این مرکز اعلام کند رسمی است و به همین دلیل است که وزارت ارتباطات در این دوره از مسئولیت خود، عددی برای درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات اعلام نکرده است.