آی‌سی‌تی نیوز – سامانه «تهران من» که درگاه ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری تهران است، در برخی مناطق از دسترس خارج شد. به گزارش خبرنگار مهر، سامانه تهران من که به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات شهرداری تهران راه اندازی شده است امروز از دسترس خارج شد. شهرداری تهران در دوره مدیریت پنجم شهری با شعار […]

آی‌سی‌تی نیوز – سامانه «تهران من» که درگاه ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری تهران است، در برخی مناطق از دسترس خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه تهران من که به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات شهرداری تهران راه اندازی شده است امروز از دسترس خارج شد.

شهرداری تهران در دوره مدیریت پنجم شهری با شعار دسترسی آسان به خدمات شهری به تقویت زیرساخت‌های آی تی و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی تاکید داشته است.

این سایت که عمدتاً برای خرید طرح ترافیک و پرداخت عوارض مورد استفاده قرار می‌گیرد، از اهمیت بسیاری برای شهروندان تهرانی برخوردار است.