آی‌سی‌تی نیوز – کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی می‌کند. به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، امروز، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند. […]

آی‌سی‌تی نیوز – کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی می‌کند.
به گزارش خانه ملت، براساس دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، امروز، اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌پردازند.

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰ و طرح اصلاح مواد ۹ و ۱۵ قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن در روز سه شنبه هفته جاری خواهد بود.