برآورد مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی تولید رمزارزها
برآورد مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی تولید رمزارزها

آی‌سی‌تی نیوز – بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته کسری برق در شبکه […]

آی‌سی‌تی نیوز – بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است و مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی سابقه ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ مگاوات رسید. این کسری عجیب و بی سابقه کارشناسان صنعت برق را بر آن داشت تا بررسی های جدیدی روی علل ناترازی بالای تولید و مصرف برق داشته باشند.

بررسی های جدید توانیر نشان می دهد که قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است. با وجود آنکه از روز گذشته مقرر شد تا ۳۰۰ مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمز ارز، در ساعات پیک، با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان، به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمز ارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی های برق این روزها می داند.

طبق گزارش های جدید صنعت برق، تولید غیرمجاز رمز ارزها به اشتراک های خانگی نیز رسیده و علاوه بر آسیب هایی که این قبیل مصارف می تواند به تجهیزات شبکه و حتی درون ساختمان وارد کند، در صورتی که شرکت های توزیع متوجه استفاده غیرمجاز از یک اشتراک برای تولید رمز ارز شوند، طبق قانون، اشتراک مربوطه به طور کامل قطع خواهد شد.

توانیر همچنین به منظور تسهیل در شناسایی تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز، پاداش ۲۰ میلیون تومانی به گزارش دهندگان شناسایی مراکز غیرمجاز پرداخت می کند و اطمینان داده که اسامی گزارش دهندگان محفوظ خواهد ماند.