اروپا باید سیستم های مالی خود را در برابر حملات سایبری تقویت کند
اروپا باید سیستم های مالی خود را در برابر حملات سایبری تقویت کند
آی سی تی نیوز - به گفته یک سازمان ناظر کشورهای اتحادیه اروپا باید سپر دفاعی خود در برابر حملات سایبری به زیرساخت مالی شان را ارتقا دهند زیراجنگ روسیه و اوکراین ریسک هک توسط قدرت های خارجی را افزایش می دهد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، به گفته ناظر ریسک سیستماتیک اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه باید سپر دفاعی خود در برابر حملات سایبری به زیرساخت مالی شأن را ارتقا دهند زیرا جنگ روسیه و اکراین ریسک هک توسط قدرت‌های خارجی را افزایش می‌دهد.

کشورهای اروپایی برای ارتقای زیرساخت انرژی خود در برابر حملات فیزیکی عجله دارند اما «هیأت ریسک سیستماتیک اروپا» (ESRB) اعلام کرد باید فعالیت‌های بیشتری در مقابل جنگ افزارهای سایبری علیه مؤسسات مالی و شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های توزیع برق انجام شود.

ESRB در گزارشی در این باره نوشت: جنگ در اوکراین، چشم انداز وسیع‌تر ژئوپلیتیک منطقه و افزایش استفاده از حملات سایبری، بیش از پیش تهدید سایبری را افزایش داده است. اکنون ریسک حملات سایبری به سیستم‌های مالی اتحادیه اروپا توسط دولت‌ها یا عاملان دولتی بیشتر شده است.

این ناظر به خصوص تأیید کرد مقامات کشورها باید تست‌های فشار و تحلیل تأثیرات را با استفاده از ابزارهایESBR آغاز کنند تا نقاط ضعف را شناسایی و مقاومت خود را در برابر حملات سایبری ارزیابی کنند.

ESBR شامل بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ناظران محتاط است که در درجه اول روی ریسک مالی متمرکز است اما گستره تحلیل‌های آن زیرساخت‌های مورد استفاده بانک‌ها و دیگر مؤسسات را نیز در بر می‌گیرد.