آی‌سی‌تی نیوز – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد. به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم است و ارتباط بین حکمرانی و فضای مجازی چیست گفت: همانطور که حکمرانی در فضای واقعی به ملزوماتی برای نظم دهی، التزام به آرامش، حفظ حریم خصوصی، امنیت و به طور کل تنظیم گری اطلاق می‌شود و نمایندگان مردم باید در سطوح مختلف این ملزومات را برای مردم فراهم کنند، در فضای مجازی نیز به این ملزومات نیازمندیم.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته فضای مجازی با شیب تندی در زندگی مطرح شده و مفاهیمی از جمله هوش مصنوعی و داده‌های عظیم، همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: قاعدتاً این فضا نمی‌تواند بدون ضابطه باشد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هر حکومتی مقررات خود را مطابق با اصول و قانون اساسی خود تنظیم می‌کند و تقریبا این قوانین در اغلب کشورها مشابه یکدیگر تنظیم می‌شوند، ادامه داد: در فضای عادی دیده می‌شود که اگر کشوری بر کشور دیگر اعمال قدرت و حاکمیت کند و قصد داشته باشد که به بخشی از تصمیمات آن کشور مداخله کند، قوانین و مقررات آن کشور اجازه این دست درازی را به کشور مداخله گر نمی‌دهد. در فضای مجازی نیز وضعیت به همین منوال است.

وی توضیح داد: اگر سکو و یا پلتفرمی بدون توجه به مقررات آن کشور، اعمال قدرت کند به این معنی است که در فضای مجازی آن کشور برای کاربران، خدمات و محتوا تصمیم گیری می‌کند و این مساله استقلال یک کشور را نفی می‌کند.

جلیلی با بیان اینکه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی، استقلال را اصل می‌دانیم و آن را به فضای مجازی تسری می‌دهیم، تاکید کرد: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است. اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد و تنها شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه داشته که اغلب با عدم اجرا مواجه بوده است.

وی گفت: در صورتی که در فضای مجازی قوانین مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم بر پلتفرم‌ها و بازیگران این حوزه حکمرانی کنیم و شاهد نقض حریم کاربران و صیانت از حقوق آنها و نیز سو استفاده از داده کاربران خواهیم بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیگیری حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به مقرره گذاری و انتظام و قانون دارد، افزود: برای تنظیم روابط و اعمال حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تصویب قوانین در سطح مجلس هستیم که با تعامل خوب با همه ذی‌نفعان می‌توان شاهد مجموعه قوانین خوبی در این حوزه بود.