<span style='color:#787878;font-size:12px;'>در حمایت از عملکرد وزیر صمت مطرح شد</span><br/>استراتژی پرابهام ربیس اتاق اصناف ایران
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>در حمایت از عملکرد وزیر صمت مطرح شد</span><br/>استراتژی پرابهام ربیس اتاق اصناف ایران
آی سی تی نیوز - انتقادات به عملکرد وزرات صمت این روزها به حدی زیاد است که حتی صدای مجلس هم یکدست درآمده و تا آستانه استیضاح وزیر هم پیش رفته است.

عمده ابعاد انتقادها به عملکرد وزارتخانه صمت به خاطر گرانی‌های افسار گسیخته‌ای است که این روزها در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو شاهد آن هستیم که حتی اقلام خوراکی را هم تحت تاثیر مستقیم قرار داده است و به یقین کمتر کسی در جامعه هست که طعم تلخ این گرانی‌ها را نچشیده باشد.
خارج از این مسائل، از ماه‌های گذشته بوروکراسی‌های پیچیده‌ای در فرایند تجارت جاری شده است و فعالان عرصه واردات و صادرات هر روز با ابلاغ بخشنامه‌های مختلفی مواجه هستند، نتیجه این فرایند این شده است که نااطمینانی را در فضای اقتصادی جامعه به شدت بالا برده است و نتیجه این نااطمینانی در اقتصاد سایه سنگین رکود، مشکلات سرمایه گذاری، مصائب چرخه تامین کالا و مسایل و مشکلات دیگری را به فضای کسب و کار تحمیل کرده است که شرحش بسیار است و کافی است پای حرف‌های فعالان و کسبه خرد و کلان نشست تا عمق مشکلات را از نزدیک شنید.
درچنین شرایطی عملکرد پرانتقاد وزرات صمت از آنجائی که تاثیر مستقیم بر فضای کسب و کار فعالان خرد و کلان دارد، برای جامعه اصناف پراهمیت است و این اهمیت، قطعا بایستی به تمامی ارکان اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و اتاق اصناف ایران هم تسری پیدا کند. چرا که فضای کسب و کار بازار تاثیرپذیری مستقیمی از عملکرد این وزراتخانه دارد و حتی بسیاری از کیفیت فرایندهای اتحادیه‌ها و اتاق‌ها هم از آن تاثیر پذیر است.
در این میان نامه ربیس اتاق اصناف ایران که از قضا نماینده وزیر صمت در هیات ربیسه اتاق ایران هم است، مبنی بر درخواست جلوگیری از استیضاح وزیر صمت، تعجب بسیاری را در جامعه بزرگ اصناف برانگیخت و این سوال جدی را ایجاد کرد که با این سطح نارضایتی‌های آشکار، چگونه عملکرد وزرات خانه مربوطه مورد تایید و دفاع ربیس اتاق اصناف ایران قرار گرفته که اقدام به نامه نگاری در جهت جلوگیری از استیضاح ایشان کرده است.
پرسش مهمتر اینکه اساسا آیا موضع ربیس اتاق اصناف ایران موضع رسمی هیات ربیسه اتاق ایران نیز محسوب می‌شود؟ آیا موضع روسای اتاق‌های سراسر کشور نیز همین است؟ یا در سطحی کلان‌تر اساسا موضع همه فعالان صنفی هم هست؟
در این میان پرسش مهمی که از ربیس اتاق اصناف ایران باید پرسید این است که اساسا چگونه و با چه مکانیزمی نظرات اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و جامعه بزرگ اصناف در این رابطه سنجیده شده است؟ ایشان با چه مکانیزم روشنی توانسته به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف چنین درخواستی را در راستای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت عنوان کند؟ سوال مهمتر اینکه آیا ربیس اتاق اصناف ایران می‌تواند در چنین موضوع بسیار بااهمیتی که دربرگیرنده پیام از بدنه جامعه بزرگ اصناف برای سطحی از تصمیم گیری مجلس و قوه مقننه در راستای استیضاح و عدم استیضاح وزیر است را در چنین آستانه حساسی بیان کند؟
از طرفی موضع ایشان در راستای درخواست جلوگیری از استیضاح وزیر صمت آیا موضع اکثریت فعالان صنفی است؟ اگر این موضع فعالان صنفی بوده و موضع غیرشخصی محسوب می‌شود از ایشان درخواست داریم مکانیزم ارزیابی ایشان از فعالان صنفی را برای تصمیم گیری بهتر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد وزیر صمت، منتشر و یا شفاف‌سازی کنند.
در این راستا به نظر می‌رسد اقدام شتاب زده ربیس اتاق اصناف ایران در آستانه استیضاح وزیر صمت، از وجود استراتژی نادرست در ساختار اتاق ایران خبر می‌دهد، چرا که در یک استراتژی درست، بدنه اتاق ایران به عنوان پتانسیل عظیم فعالان صنفی بایستی در تمامی ارکان سیاست‌گذاری‌های کلان، بدنه کارشناسی موثر تلقی شود و تمامی پتانسیل‌های اتاق ایران بایستی در تقویت این مسیر به کارگرفته شود.
از این جهت به نظر می‌رسد به جای این اقدام شتابزده و دارای ابهام رییس اتاق ایران، کارنامه عملکرد درست یا نادرست وزیر صمت بایستی در یک فرایند کارشناسی شده دقیق، ارزیابی کمی و کیفی شده، نقاط ضعف و قوت اقدامات تحلیل کامل شده و بدون جانبداری خاصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت.
در نتیجه جایگاه کارشناسی بدنه اصناف نیز در نظام قانون گذاری تقویت دوچندان می‌شد.
این در حالیست که متعاقب این رویه و اقدام ربیس اتاق ایران، شاهد تضعیف جایگاه کارشناسی مستقل اتاق اصناف ایران و جامعه بزرگ اصناف بوده و در نتیجه این گونه اقدامات در آینده جایگاه کارشناسی بدنه بخش خصوصی را در نهاد سیاست گذاری کلان به یقین ضعیف‌تر، کم‌اهمیت‌تر و غیرکارشناسی‌تر خواهد کرد.
امضا محفوظ