۸۰ درصد روستاهای استان آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفتند
۸۰ درصد روستاهای استان آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفتند
آی سی تی نیوز - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار که در برنامه ششم توسعه به عنوان تکلیف قید شده است، در استان آذربایجان غربی تحت پوشش ارتباطی پایدار و باکیفیتی قرار گرفتند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قاسم جلیلی نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر اولویت داشتن توسعه ارتباطات روستایی، در مورد تکالیف قانونی که در برنامه ششم توسعه در این حوزه وجود دارد، گفت: استان آذربایجان غربی دارای آب و هوای سرد، مناطق کوهستانی و ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه است و با این وجود تاکنون ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار که در برنامه ششم توسعه نیز به عنوان تکالیف قانونی قید شده است، به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند.
وی افزود: اتصال روستاهای بالای بیست خانوار در حالی محقق شده است که اکثر تجهیزات تلفن همراه و ارتباطی وارداتی است و با این وجود توانستیم به برنامه ششم توسعه دست یابیم.
مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم «رسیدگی به مناطق روستایی است»، تصریح کرد: در این زمینه تلاش کردیم تا اینترنت روستایی را توسعه دهیم این در حالی است که در زمان وقوع بیماری کرونا و مطرح شدن موضوع آموزش مجازی اتصال به اینترنت خواسته روستاییان عزیزمان بود.
جلیلی نژاد تصریح کرد: طبق تاکید وزیر ارتباطات تا پایان امسال ۹۰ درصد روستاهای بیش از بیست خانوار و تا شهریور سال آینده همه روستاهای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت متصل می شوند.