کارنامه بازار اینترنت در ایران
کارنامه بازار اینترنت در ایران

آی‌سی‌تی نیوز – بازار اینترنت ایران، نشانه‌‌‌هایی از وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منعکس می‌کند. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، حدود ۹مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران حدود ۲۴مگابیت بر ثانیه است؛ در حالی که تکلیف مشخص‌شده در سند شبکه ملی اطلاعات […]

آی‌سی‌تی نیوز – بازار اینترنت ایران، نشانه‌‌‌هایی از وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منعکس می‌کند. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران، حدود ۹مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران حدود ۲۴مگابیت بر ثانیه است؛ در حالی که تکلیف مشخص‌شده در سند شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰‌درصد خانوارها و کل کسب‌وکارها که حدود ۲۵میلیون خانوار هستند، به اینترنت با سرعت متوسط ۲۵مگابیت دسترسی داشته باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد به اعتقاد تحلیلگران، ایران در حوزه اینترنت ثابت، فاصله زیادی با شرایط بسیار مطلوب دارد. این در حالی است که نیاز به اینترنت باکیفیت، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای پاسخگویی به آن، باید زیرساخت‌‌‌های دسترسی به اینترنت بهبود یابند. این امر مستلزم قوی بودن و به تبع آن، افزایش نسبی رقابت و توان بخش خصوصی در بازار پهن‌‌‌باند است. مطالعه تجربه سایر کشورها درخصوص سیاست‌‌‌های توسعه پهن‌‌‌باند نشان می‌دهد که آنها راهکارهای متفاوتی برای توسعه اینترنت و پهن‌‌‌باند داشته‌‌‌اند؛ برای مثال کره‌جنوبی بیشتر بر مداخله دولت و اتحادیه اروپا بیشتر بر توسعه رقابت و امکان مشارکت بخش خصوصی تمرکز کرده‌‌‌ است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز، به بررسی مشکلات بازار اینترنت در ابعاد مختلف آن پرداخته و نگاهی به اقدامات سایر کشورها در این بخش داشته است.