پیشنهاد وزیر ارتباطات برای جلوگیری از قطع اینترنت در کنکور
پیشنهاد وزیر ارتباطات برای جلوگیری از قطع اینترنت در کنکور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رویه قطع اینترنت در 4 روز برگزاری کنکور سراسری، گفت: معتقدیم راهکار اساسی و اصولی این است که در حوزه‌های امتحانی با ابزارهای ضد تقلب و افزایش مراقبت‌ها با تقلب مقابله شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات چه تدبیری به جای قطع اینترنت در ۴ روز برگزاری کنکور سراسری برای سال آینده اندیشیده است؟ گفت: مسئولیت این موضوع با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در این باره باید با این وزارتخانه صحبت کنید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات با این رویه مخالفتی ندارد یا پیشنهادی جایگزینی برای آن ارائه داده اید؟ گفت: ما می گوییم که راهکار اساسی و اصولی این است که در حوزه های امتحانی با ابزارهای ضد تقلب و افزایش مراقبت ها با تقلب مقابله شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما گر مصوب شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری است و اجرا می کنیم.