آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اعلام معاوت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات، استان تهران رتبه نخست شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۹ را به دست آورد. به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در کشور اعلام شد […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس اعلام معاوت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات، استان تهران رتبه نخست شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۹ را به دست آورد.

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در کشور اعلام شد که بر اساس آن میانگین شاخص (IDI) در کل کشور برابر ۷.۰۶ است.

شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) با هدف سنجش سطح تکامل توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول زمان در کشورها و مقایسه وضعیت آن‌ها با سایر کشورها، سنجش پیشرفت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌توسعه، اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی بین کشورها و نشان دادن ظرفیت بالقوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌منظور ارتقای رشد و توسعه در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود.

الگوی شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در سال ۲۰۰۸ توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ارائه و برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ محاسبه شد. مقدار عددی این شاخص بین صفر تا ۱۰ در نظر گرفته شده و افزایش مقدار شاخص نشانگر توسعه بیشتر ICT در کشورها است. این شاخص مرکب از سه زیرشاخص دسترسی، استفاده و مهارت است که هر یک از زیرشاخص‌ها ترکیبی از نماگرها است.

آخرین گزارش بین المللی این شاخص در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و اتحادیه جهانی مخابرات ویرایش جدیدی برای این شاخص ارائه کرده که تاکنون بر اساس این الگوی جدید محاسبه‌ای انجام نشده است.

در ایران نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران با بومی‌سازی شاخص فوق وضعیت استان‌های کشور در شاخص IDI را به‌عنوان معیاری برای سنجش سطح ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و جامع محاسبه و رتبه بندی کرده است. اطلاعات حاصله در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران به آدرس mis.ito.gov.ir منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

انتشار این اطلاعات و تعیین سطح توسعه یافتگی در استان‌ها به مدیران ارشد و سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا با در نظر گرفتن شرایط فعلی هر استان برنامه‌ریزی و اقدام و در راستای سیاست متوازن‌سازی توسعه ICT در کشور اقدام کنند.

بر اساس محاسبات انجام شده درپایان سال ۱۳۹۹ استان تهران با دارا بودن مقدار ۸.۱۸ رتبه نخست شاخص IDI را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و پس از آن استان‌های سمنان، یزد و البرز به ترتیب با امتیازهای ۷.۸۲، ۷.۷۷ و ۷.۶۹ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استان‌های لرستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با امتیاز ۶.۱۶، ۶.۲۱ و ۵.۲۸ رتبه های آخر را دارند. میانگین شاخص در کل کشور برابر ۷.۰۶ است.

داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ استان کمتر از میانگین کشور هستند. بر اساس زیرشاخص های IDI در بخش دسترسی دامنه امتیاز استان ها بین ۶ تا ۹.۴ است که نشان‌دهنده وضعیت زیرساختی نسبتاً مناسب و در زیرشاخص استفاده دامنه امتیاز بین ۴.۴ تا۷.۷ که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بالقوه ICT با توجه به بالا بودن زیرشاخص دسترسی در کشور است و همچنین در زیرشاخص مهارت استفاده از ICT دامنه امتیازات بین ۴.۸ تا ۷.۲ است که نیاز به ارائه بالا بردن سطح مهارت و ارائه آموزش در زمینه‌های مرتبط را دارد که در کل با اعمال این تغییرات امتیاز شاخص کشور در جهان بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.