آی‌سی‌تی نیوز – جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پاسخ به درخواست رئیس جمهور منتخب مبنی بر یاری رسانی نخبگان و کارشناسان برای انتخاب کابینه آینده، پویش کارشناسی انتخاب وزیر ارتباطات را برگزار می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، این پویش تخصصی- کارشناسی در جهت کمک به انتخاب مؤثرترین عضو کابینه سیزدهم در حوزه فضای […]

آی‌سی‌تی نیوز – جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پاسخ به درخواست رئیس جمهور منتخب مبنی بر یاری رسانی نخبگان و کارشناسان برای انتخاب کابینه آینده، پویش کارشناسی انتخاب وزیر ارتباطات را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این پویش تخصصی- کارشناسی در جهت کمک به انتخاب مؤثرترین عضو کابینه سیزدهم در حوزه فضای مجازی با هدف دستیابی به ایران قوی برگزار می‌شود.

گام اول این پویش تعیین شاخص‌های لازم برای انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گام دوم، پیشنهاد مصادیق مناسب برای این جایگاه و نیز گام سوم، سنجش و امتیازدهی به مصادیق بر اساس شاخص‌ها و جمع بندی پیشنهادات برای ارائه به منتخب جمهور خواهد بود.

جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) از تمامی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه دعوت کرده تا پیشنهادات خود، مربوط به دو گام ابتدایی را از طریق آدرس vazir.famp.ir ارائه دهند.

پس از آن نیز از تمامی صاحبنظران دعوت می‌شود تا در آماده سازی خروجی نهایی این پویش و ارائه به رئیس جمهور منتخب مشارکت داشته باشند.