آی‌سی‌تی نیوز – دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اصلاح و بازتعریف نظام آموزشی و نظام تربیتی با توجه به روند تحولات عصر فضای مجازی در دنیا تاکید کرد. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست چالش‌ها و فرصت‌های رسانه و فضای مجازی در حوزه فرهنگ و تربیت در دانشگاه فرهنگیان […]

آی‌سی‌تی نیوز – دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اصلاح و بازتعریف نظام آموزشی و نظام تربیتی با توجه به روند تحولات عصر فضای مجازی در دنیا تاکید کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست چالش‌ها و فرصت‌های رسانه و فضای مجازی در حوزه فرهنگ و تربیت در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه فضای مجازی یک فضای فناوری محور است، گفت: فضای مجازی تحول بزرگی را در زندگی بشر ایجاد کرده و وارد عصر و تمدن جدیدی شدیم که در تعبیر آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را ادامه عصر مدرنیته می‌دانند اما آنچه که مسلم است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما وارد عصری جدید با تحولی عمیق شدیم.

وی با اشاره به اینکه در عصر مدرن انسان محوری پایه دانش و فکر بشر بود، افزود: در عصر فضای مجازی، زیست بوم جای انسان قرار می‌گیرد و اصل زیست بوم است و با ظهور فضای مجازی در تکنولوژی که در امتداد انسان است، انفجار رخ داد و ما شاهد جهش فناوری همچون محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی در این عصر هستیم و ارتباطات انسان به صورت شبکه سایبر شکل گرفته و جهانی شدن که از خصایص ذاتی این عصر است باعث ایجاد تغییرات عمیقی در حوزه اجتماع انسان‌ها شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: پیش‌تر زیست بوم انسان‌ها فیزیک بود اما امروز زیست بوم ما سایبر فیزیک است و مجاز قائم بر حقیقت بوده و استقلال ندارد بنابراین دنیای امروز نیاز به بازتعریف مفاهیم دارد و در صورتی که بخواهیم با مفاهیم پیشین در فضای بسط یافته امروز زیست کنیم با چالش روبرو خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این نکته که بازتعریف مفاهیمی که در بستر تمدنی، ایدئولوژیکی و دینی ساخته شده‌اند دشوار است، اظهار داشت: سرعت تحولات و بسط یافتگی بسیار زیاد است و مفاهیم همچون آزادی، حریم خصوصی، آموزش و نظام رسانه نیاز به بازتعریف دارد.

فیروزآبادی درباره خصایص فضای مجازی افزود: این زیست بوم به شدت اجتماعی و اقتصادی است به نحوی که حوزه فرهنگی و سرگرمی اقتصاد بزرگی ایجاد کرده که هم راستای اقتصاد غیر سرگرمی سودآور است بنابراین نمی‌توانیم نظام تربیتی و فرهنگی طراحی کنیم اما مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ نشده باشد.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی‌های امروز نهادگریز بوده و برخلاف دوره مدرنیته که نماد نظم و نظام سازی بود سعی بر حذف نهادها دارند، گفت: حرکت بشر به سمت جهانی شدن باعث این اتفاق بوده و ما شاهد یک تحول تمدنی بزرگ هستیم و برای حکمرانی آن نیاز به بازتعریف و سازماندهی مجدد مفاهیم در تمامی حوزه‌ها داریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: جهان در حوزه اقتصاد به سمت سکویی شدن پیش می‌رود و جهانی در حال شکل گیری است که توسعه خدمات آن متکی بر پلتفرم‌ها است. در این پلت فرم‌های جهانی ما در معرض سلطه شرکت‌های انحصاری بزرگ در دنیا هستیم که خدماتی با کیفیت کمیت مناسب و ارزان عرضه می‌کنند و در واقع نه تنها ما بلکه دنیا با سیطره و سرمایه داری سکوها با رویکرد تضعیف دولت‌ها روبرو است.

وی با اشاره به اینکه این مساله جزو چالش‌های عصر حاضر است، گفت: در حوزه فرهنگی نیز با چندگانگی فرهنگی روی این سکوها مواجهیم که باید برای پرداختن به مساله جهاد تبیین در کنار مدیریت آن، برنامه‌ریزی کنیم.

فیروزآبادی افزود: در نظام شبکه‌ای فضای مجازی با اعمال قدرت روبروییم که می‌تواند با تأثیر عمیق رفتار مردم را تغییر دهد و یا حتی تکلیف آینده یک کشور را با تأثیر بر انتخابات روشن کند بنابراین در بحث حاکمیت نیز بازتعریف مفاهیم جدیدی همچون حکمرانی که وجه قدرت نرم حاکمیت است مطرح است.

وی با تاکید بر حوزه اجتماعی در فضای مجازی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی، جهانی شدن، شبکه‌ای شدن، تعاملی شدن، اطلاعاتی شدن و اقتصادی شدن مطرح است که با توجه به تحولاتی که بیشتر در حوزه سبک زندگی است، ما مواجه خواهیم بود با جهانی شدن اکثر نظامات مهم اقتصادی و سیاسی و شاهد تحولات سریع در نظام رسانه‌ای خواهیم بود که در ابتدا در نظام اطلاعاتی با موتورهای جستجو ایجاد شد و در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

فیروزآبادی گفت: نظام رسانه‌ای فعلی در فضای مجازی به سمت اجتماعی کردن حرکت نمی‌کند بلکه دچار هرج و مرج است که در مبانی حکمرانی روش‌های حکمرانی در آشفتگی برای آن مطرح است.

وی افزود: یکی از مباحثی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش مطرح است حکمرانی این نظام است و در همین راستا بزرگترین سکوی ملی (شبکه شاد) شکل گرفت و باید در کنار اعمال حاکمیت برای حفظ نظام آموزش برای بخشی که تحت کنترل ما نیست، با کمک ابزارهایی همچون بازی‌ها، واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افزوده که برای نسل امروز جاذبه دارد، حکمرانی و مدیریت نرم کنیم و نباید در برابر این ابزارها که در حال خلق جاذبه برای فرزندان ما هستند، تجاهل کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت در این فضا فعال و مدل آن کاربر محور است بنابراین باید نظام تربیتی مان به شکلی بازطراحی شود که با استفاده از فرصت زبان و اعتماد به رسانه‌های ملی در جامعه، رسانه‌ای از جنس دانش آموزان شکل گرفته و خود دانش آموزان تولید کننده محتوا باشند.