وضعیت تلفن ثابت در ایران: درآمد ماهانه ۶۴۰۰ تومان؛ نگهداری ۲۱هزار تومان
وضعیت تلفن ثابت در ایران: درآمد ماهانه ۶۴۰۰ تومان؛ نگهداری ۲۱هزار تومان

آی‌سی‌تی نیوز – مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: در شرایطی که تعرفه‌های مخابراتی مربوط به ۱۲ سال پیش است، راه‌اندازی و فروش تلفن ثابت اساساً برای مخابرات توجیه اقتصادی ندارد. محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با فارس، اظهارداشت: در حال […]

آی‌سی‌تی نیوز – مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: در شرایطی که تعرفه‌های مخابراتی مربوط به ۱۲ سال پیش است، راه‌اندازی و فروش تلفن ثابت اساساً برای مخابرات توجیه اقتصادی ندارد.

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با فارس، اظهارداشت: در حال حاضر درآمد هر خط تلفن ثابت به طور میانگین در ماه ۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۴۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: در همین حال هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در ماه ۲۱ هزار تومان است.

این مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در حال حاضر قیمت فروش هر خط تلفن ثابت ۲۱۸ هزار تومان است؛ در حالی که راه اندازی یک خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران حدود سه میلیون تومان تمام می شود.

بیدخام گفت: در نتیجه در شرایطی که تعرفه های فعلی مربوط به ۱۲ سال پیش است، فروش تلفن ثابت اساساً برای مخابرات توجیه اقتصادی ندارد. با این حال تلاش ما بر این است که بتوانیم سرویس تلفن ثابت را در همه مناطق ارائه کنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: یک اختلاف قیمتی جدی بین هزینه تمام شده راه اندازی، قیمت فروش و درآمد سرویس وجود دارد که قابل چشم پوشی نیست.