وزیر ارتباطات: هیچ نهادی دنبال قطع اینترنت نیست
وزیر ارتباطات: هیچ نهادی دنبال قطع اینترنت نیست

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات در پاسخ به پیش‌بینی کاربران از قطع اینترنت در آینده پس از کاهش سرعت آن، گفت: نه مجلس، نه دولت، نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری در کشور به دنبال قطع اینترنت نیست؛ اینها شایعه است. به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات موضوعات اخیر مطرح شده درباره […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات در پاسخ به پیش‌بینی کاربران از قطع اینترنت در آینده پس از کاهش سرعت آن، گفت: نه مجلس، نه دولت، نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری در کشور به دنبال قطع اینترنت نیست؛ اینها شایعه است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات موضوعات اخیر مطرح شده درباره قطع اینترنت را شایعه خواند.

وی در صفحه خود در اینستاگرام در پاسخ به کاربری که بیان کرده بود پس از کاهش عمدی سرعت اینترنت، نوبت به قطع اینترنت خواهد رسید، گفت: نه مجلس، نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری در کشور به دنبال قطع اینترنت نیست؛ اینها شایعه است.