وزارت ارتباطات گزارش کاهش سرعت اینترنت را به مجلس داد
وزارت ارتباطات گزارش کاهش سرعت اینترنت را به مجلس داد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره کاهش سرعت اینترنت کشور در هفته‌های گذشته اظهارکرد: مجلس و کمیسیون صنایع به صورت مستمر و دقیق بر این مسئله نظارت دارد و در این زمینه سوالات متعددی از وزیر ارتباط پرسیده شده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است که براساس این گزارش، به دلیل بروز برخی اتفاقات در بخش‌های مرتبط با اینترنت کشور، ظرفیت‌هایی از رده خارج شد که البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت ارتباطات باید توضیح بدهند.

تقی پور ادامه داد: متاسفانه در طول ۸ سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در تمامی لایحه‌ها و زیرساخت‌های اینترنت کشور، به شدت پایین بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ هرکدام از اپراتورهای بزرگ، سالی یک و نیم میلیارد یورو در اینترنت سرمایه گذاری کرده‌اند درحالی که امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون یورو رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط عمر تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت کشور تقریبا ۵ سال است؛ این موضوع به معنی این که در تمامی ظرفیت‌ها و لایحه‌های شبکه اینترنت کشور به شدت دچار مشکل هستیم که وزارت ارتباطات باید در زمینه احیای این ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام دهد.