وزارت ارتباطات زمینه کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی داخلی را فراهم کند
وزارت ارتباطات زمینه کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی داخلی را فراهم کند
خانه ملت - علی یزدی خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از وزارت ارتباطات تقاضا دارم زمینه تداوم فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی را با حداکثر توان ایجاد نموده تا مردم عزیزی که معیشتشان از این طریق تامین می‌شود،

خانه ملت – علی یزدی خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از وزارت ارتباطات تقاضا دارم زمینه تداوم فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی را با حداکثر توان ایجاد نموده تا مردم عزیزی که معیشتشان از این طریق تامین می‌شود، آرامش بیشتری داشته باشند. از وزارت ورزش نیز تقاضا دارم با توجه به حوادث اخیر، تحرک بیشتری نسبت به موضوعات مورد اطلاع در جامعه ورزشکاران عزیز داشته باشد.