مجری سند تحول دولت در بخش ICT منصوب شد
مجری سند تحول دولت در بخش ICT منصوب شد

آی‌سی‌تی نیوز – از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری به عنوان «مجری تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه از سوی عیسی زارع پور وزیر […]

آی‌سی‌تی نیوز – از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری به عنوان «مجری تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با حفظ سمت به عنوان «مجری سند تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی؛ افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات؛ تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات؛ تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتالی؛ افزایش تعداد ماهواره های ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء خدمات فضاپایه از مهمترین اهداف مندرج در سند مذکور به شمار می‌رود که انتظار می‌ رود با همکاری همه بخشهای وزارتخانه و با اقدامات تحول آفرین شاهد تحقق حداکثری آنها باشیم.