ضریب نفوذ موبایل کشور از ۱۰۰ درصد گذشت
ضریب نفوذ موبایل کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس آمار توسعه ارتباطات پهن‌باند کشور، جمع ارتباطات سیار کشور اکنون به ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار اشتراک رسیده و ضریب نفوذ آن از ۱۰۰ درصد گذشته است. به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در فصل‌نامه آماری جلد ۳۶ خود به ارائه گزارشی از آخرین شاخص‌های آماری […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس آمار توسعه ارتباطات پهن‌باند کشور، جمع ارتباطات سیار کشور اکنون به ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار اشتراک رسیده و ضریب نفوذ آن از ۱۰۰ درصد گذشته است.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در فصل‌نامه آماری جلد ۳۶ خود به ارائه گزارشی از آخرین شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور پرداخته است.

تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته به۲۹ میلیون ۱۳۹ هزار تعداد خطوط دایری و ۳۸ میلیون و ۷۶۲ هزار تعداد خطوط نصب شده رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت را به بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین ۵۲ هزار و ۱۸۲ روستا دارای ارتباط سیار، ۴۷ هزار و ۸۳۷ روستای دارای تلفن خانگی و ۹۳ هزار و ۳۵۱ تلفن همگانی وجود داشته و سه میلیون و ۸۳۹ اشتراک روستایی نیز در این بخش دایر است.

بررسی وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می دهد جمع کل خطوط فعال در کشور ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار است. بر این اساس، همراه اول ۹۹ میلیون و ۵۱۵ هزار خط واگذار شده دارد، خطوط وگذار شده ایرانسل ۹۲ میلیون و ۹۶۳ هزار خط است و خطوط واگذار شده رایتل حدود ۸ میلیون و ۸۶۵ هزار خط است.

تعداد سایت‌های اینترنت نسل دوم، سوم و چهارم همراه اول در کشور به بیش از ۶۲ هزار سایت رسیده، ایرانسل بیش از ۴۲ هزار سایت و رایتل بیش از ۵ هزار سایت فعال دارد. بنا بر آخرین آمار اکنون ۱۱۰ هزار و ۱۱۹ سایت اینترنت نسل دوم، سوم و چهارم در کشور احداث شده است.

رصد وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار تا پایان سه ماهه چهارم سال گذشته حاکی از این است که جمع پهن باند ثابت در کشور به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار اشتراک رسیده است که ضریب نفوذ ۱۲ درصدی را به دنبال دارد.