شرکت ارتباطات زیرساخت جدول زمان بندی تغییرات به منظور افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت IP شبکه هسته کشور را اعلام کرد
شرکت ارتباطات زیرساخت جدول زمان بندی تغییرات به منظور افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت IP شبکه هسته کشور را اعلام کرد
آی سی تی نیوز -شرکت ارتباطات زیرساخت جدول زمان بندی تغییرات یک هفته آینده را برای افزایش 50 درصدی ظرفیت IP شبکه هسته کشور که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه شود را به تفکیک شهر و زمان اعلام کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که با توجه به برنامه این شرکت برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت IP شبکه هسته کشور و در راستای افزایش کیفیت ارتباطات، اقدامات فنی لازم جهت ارتقاء و توسعه تجهیزات شبکه پس از نیمه‌شب‌ها و در ساعات کم ترافیک شبکه انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق باعث ناپایداری موقت شبکه شود.
بر همین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت جزییات و زمان بندی تغییرات در یک هفته آتی را به شرح جدول زیر اعلام کرد:

جدول تغییرات شرکت ارتباطات زیرساخت