سردرگمی کاربران بین پیام‌رسان‌های ایرانی
سردرگمی کاربران بین پیام‌رسان‌های ایرانی
کاربران فارس می‌گویند تمایل دارند از پیام‌رسان‌های بومی استفاده کنند اما تعدد این پیام‌رسان‌ها، کاربران را دچار سردرگمی کرده است. این نخستین بار نیست که ایده تجمیع پیام‌رسان‌های بومی و معرفی یک پیام‌رسان واحد مطرح می‌شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از مسوولان خواسته اند که با تولید پیام رسان واحد، کاربران را از سردرگمی نجات دهند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: کاربران زیادی تمایل دارند که از پیام رسان‌های بومی استفاده کنند اما تعدد این پیام رسان ها، کاربران را دچار سردرگمی کرده است.

وی گفت: در حال حاضر هر کابری طبق سلیقه و تجربه خود از یک پیام رسان استفاده می‌کند و با این وضعیت ارتباط افراد ممکن نیست.
سردبیر این سوژه گفت: از سوی دیگر هر پیام رسان‌ها هم نقاط قوت و ضعفی دارد که نمی تواند رضایت کامل کاربر را جلب کند.

* چرا چندین پیام رسان بومی وجود دارد؟

به گزارش فارس، این نخستین بار نیست که ایده تجمیع پیام رسان های بومی و داشتن یک پیام رسان واحد مطرح می شود.

پیش از این هم این موضوع مورد انتقاد کاربران بود و برای آن هم راه حل هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه ارتباط بین برنامه ای بین پیام رسان ها برقرار شود یا مرکز واحد انتقال پیامی راه اندازی شود که همه پیام ها از طریق آن مرکز بین پیام رسان ها مبادله شود.

اما هیچ یک از این ایده ها نتوانسته نظر مساعد صاحبان پیام رسان ها و مسوولان دولتی را جلب کند.

در تازه ترین اظهار نظر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره اینکه چرا چندین پیام رسان بومی وجود دارد؟ توضیح داد: نظر مردم و همچنین پرهیز از ایجاد انحصار در بازار برای ما مهم است.هم اکنون وزارت ارتباطات از ۴ تا ۵ پیام رسان داخلی حمایت می کند و برنامه این است که هر کدام که استقبال بیشتری کسب کردند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

به گفته وی، همچنین وزارت ارتباطات با حمایت از چندین پیام رسان و ارائه فرصت یکسان برای رشد به آنها، سعی می کند که پیش از ایجاد رقابت در بازار، از ایجاد انحصار در آن جلوگیری کند.

لزوم توجه به یک اصل ضروری در شبکه ارتباطی

این در حالی است که در زمان فیلتر تلگرام، تعدد پیامرسان‌ها و سردرگمی کاربران باعث شد تعداد زیادی از آن‌ها ماندن در تلگرام فیلترشده را ترجیح بدهند. درواقع متولیان در کنار توجه به موضوع عدم انحصار، باید به این نکته توجه کنند که  اصل کلیدی در مهاجرت کاربران پیامرسان جایگزین داخلی، امکان دسترسی کاربران به مخاطبانشان در «یک پیامرسان واحد» است؛ به عبارت دیگر باید بتوانند به شبکه ارتباطی خود را به‌صورت یکجا دسترسی داشته باشند. درنظر گرفتن تدبیری برای این موضوع، یکی از ضروریات کمک به کاربران برای حضور در پلتفرم‌های داخلی است.