سخنگوی دولت: اینستاگرام سیاست دوگانه در ایران دارد
سخنگوی دولت: اینستاگرام سیاست دوگانه در ایران دارد
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های اینستاگرام و واتساپ تا چه زمان ادامه دارد گفت که کارگروهی در دولت به منظور حمایت از کسب و کار‌های دیجیتال تشکیل شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: متأسفانه ما با استاندارد‌های دوگانه در این پلتفرم‌ها مواجه هستیم. به عنوان نمونه تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرد مبارزه با خشونت و تروریسم یا صفحه انتشار دهنده این عکس حذف می‌شود، اما همزمان تصاویری در این ایام به عنوان آموزش تروریست و بریدن گلوی نیروی امنیت و سو استفاده از کودکان به راحتی نمایش داده می‌شود.

 وی گفت که باید تدابیری اندیشیده شود و مدیران آن‌ها (واتس‌اپ و اینستاگرام) خود را به قواعد حقوقی ملزم کنند.