زائران ایرانی خانه خدا مراقب سیمکارت‌شان باشند!
زائران ایرانی خانه خدا مراقب سیمکارت‌شان باشند!
امسال اگر حجاج ایرانی با هزینه‌های هنگفت ارتباطی در طول سفرشان مواجه شوند، هیچ عذری از آنان پذیرفته نیست.

اپراتور اول تلفن همراه ایران، امسال آب پاکی را در فضای رقابت روی دستان اپراتورهای عربستانی ریخته و زائران ایرانی را از سر در گمی درآورده است.

▫️حالا شما اگر عازم حج بودید، چه سیمکارتی می‌خریدید؟