آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات گفت: هزینه اختصاص اینترنت رایگان به دانشجوها روی هزینه‌های دولت اضافه می‌شود و تجدید آن نیازمند تامین منابع مالی است. برای این موضوع رایزنی کرده‌ایم اما با توجه به شرایط مالی دولت ممکن است محقق نشود. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات گفت: هزینه اختصاص اینترنت رایگان به دانشجوها روی هزینه‌های دولت اضافه می‌شود و تجدید آن نیازمند تامین منابع مالی است. برای این موضوع رایزنی کرده‌ایم اما با توجه به شرایط مالی دولت ممکن است محقق نشود.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که این ترم وضعیت اختصاص اینترنت به دانشجویان چگونه می‌شود؟ گفت: یک سری بسته‌های اینترنتی را اول سال ارائه کردیم.

وی ادامه داد: اینترنتی که ارائه می‌شود، همه هزینه دارد و هزینه آن روی هزینه‌های دولت سربار می‌شود.

زارع پور افزود: اگر شرایط ارائه بسته‌های اینترنت به دانشجوها فراهم شود، اختصاص اینترنت به آنها تجدید می‌شود که نیازمند تامین منابع مالی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال آیا برای این موضوع رایزنی شده و رایزنی ها در چه مرحله ای است؟ گفت: در حال تلاش هستیم اما با توجه به شرایط مالی که دولت دارد ممکن است محقق نشود.

به گزارش فارس، کاربران فارس من درخواست اختصاص مجدد اینترنت به دانشجویان را در این سامانه ثبت کرده اند.