رایتل پیش‌تاز مشترکان غیرفعال است
رایتل پیش‌تاز مشترکان غیرفعال است
مقایسه اپراتورها در خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری غیرفعال نشان می‌دهد رایتل در این زمینه پیشتاز است و نسبت شماره‌های غیرفعال رایتل به کل خطوط واگذارشده این اپراتور از همراه اول و ایرانسل بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش وضعیت توسعه تلفن همراه سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تا پایان سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، نشان می‌دهد بیش از ۶۲ درصد خطوط واگذارشده رایتل فعال و مابقی غیرفعال است، این نسبت در ایرانسل بیش از ۶۳ درصد و در همراه اول بیش از ۷۰ درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۸ میلیون و ۳۱۷ هزار خط واگذارشده رایتل، ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار شماره غیرفعال است یعنی حدود ۳۸ درصد، این رقم در ایرانسل ۳۶ درصد است یعنی ۳۶ درصد خطوط واگذارشده اپراتور دوم غیرفعال است.

در همراه اول هم بیش از ۲۹ درصد خطوط واگذارشده غیرفعال است که نشان از عملکرد بهتر این اپراتور در این موضوع نسبت به دو اپراتور دیگر دارد.

blank