دولت به وضع کسب و کارهای اینترنتی توجه کند
دولت به وضع کسب و کارهای اینترنتی توجه کند
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را برای عدم تعطیلی کسب و کارهای خرد و متوسط که بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی دچار مشکلاتی شده اند مطرح کرد.

به گزارش الف بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران درباره اثرات قعطی پلتفرم های خارجی و ارایه راهکار برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی در شرایط ایجاد شده به الف گفت: متاسفانه خسارت های زیاد اقتصادی بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی ایجاد شده که حذف آن و جایگزینی با پلتفرم های داخلی قابل جبران نیست.

وی با بیان اینکه شرایط موجود کشور و راهبرد دولت را درک می کنیم، افزود: اتاق تهران نیز خواستار مساعدت دولت و وصل مجدد این پلتفرم های بین المللی به جهت از بین نرفتن کسب و کارهای اینترنتی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مسایل پیش آمده در این راستا خسارت های اقتصادی را برای بنگاه‌های متوسط و کوچک و بویژه مشاغل خرد و مشاغل مرتبط با بانوان بدنبال دارد.

عشقی با بیان اینکه دولت می‌تواند در کنار ملاحظات کشور ، شرایط بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد گفت : مسئولان ذیربط می توانند راهبرد مناسبی همانند کاهش پهنای باند در برخی ساعات یا برخی نقاط یا محدودیت در برخی ساعات را در نظر بگیرند تا افرادی که باید از این بستر در راستای کارهای اقتصادی استفاده کنند، دچار لطمات نشوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برآورد خسارت مستقیم قطعی پلتفرم ها چندین هزار میلیارد تومان است که البته بدلیل عدم ارتباط بین المللی در اقتصاد شاید به بیش از این رقم برسد.

عشقی اظهار کرد : البته این روند به غیر از خسارت مستقیم بر بنگاه‌های اقتصادی است و خسارات غیر مستقیم نیز بدنبال دارد که امیدواریم راهکارهای بهتری در این خصوص اندیشیده شود .