دوره آموزشی سویه‌های فلسفی-اخلاقی فضای مجازی
دوره آموزشی سویه‌های فلسفی-اخلاقی فضای مجازی

آی‌سی‌تی نیوز –  دوره آموزشی «بررسی مهم‌ترین سویه‌های فلسفی-اخلاقی فضای مجازی» به همت پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این دوره آموزشی با مسئولیت گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی و با حضور مسعود صادقی، استادیار و عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پژوهشگر فلسفه و […]

آی‌سی‌تی نیوز –  دوره آموزشی «بررسی مهم‌ترین سویه‌های فلسفی-اخلاقی فضای مجازی» به همت پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این دوره آموزشی با مسئولیت گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی و با حضور مسعود صادقی، استادیار و عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پژوهشگر فلسفه و اخلاق فضای مجازی برگزار خواهد شد.
دوره آموزشی بررسی مهم ترین سویه های فلسفی-اخلاقی فضای مجازی در ۶ جلسه از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده و تا ۱۹ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
این دوره آموزشی از طریق اسکای روم پژوهشگاه و از ساعت ۱۵ الی ۱۷ هر پنج شنبه برپا خواهد شد.