<span style='color:#787878;font-size:12px;'>از وزیر ارتباطات طرح سوال کردیم</span><br/>حضور اعضای مخابرات ایران در شرکت خدمات اول باید شفاف‌سازی شود
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>از وزیر ارتباطات طرح سوال کردیم</span><br/>حضور اعضای مخابرات ایران در شرکت خدمات اول باید شفاف‌سازی شود

آی‌سی‌تی نیوز – نماینده مردم اهواز گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود. به گزارش خبرنگار […]

آی‌سی‌تی نیوز – نماینده مردم اهواز گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم حسینی (نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم) در خصوص آخرین پیگیری‌های وضعیت نیروهای مخابرات خوزستان گفت: در مورد اخراج ۷۲ نفر از نیروهای مخابرات و بازگشت آن‌ها به کار با نایب رئیس اول مجلس صحبتی داشتیم و ایشان هم موضوع را پیگیری می‌کنند.

حسینی افزود: همچنین نامه‌ای نیز به نایب رئیس مخابرات زدیم، ایشان خودشان عضو هیأت مدیره‌ی شرکت خدمات اول هستند.

نماینده مردم اهواز با اشاره به سمتی که نایب رئیس مخابرات در شرکت پیمانکار خدمات اول دارد، گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود.

حسینی همچنین با اشاره به پیگیریِ موضوع از طریق وزیر ارتباطات گفت: از وزیر مربوطه نیز در مورد علت‌عدم تمدید قرارداد بیش از ۷۰ نفر از کارکنان شرکت مخابرات طرح سوال کردم و از ایشان می‌خواهم هر چه سریع‌تر موضوع را پیگیری کنند.

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند. این کارگران با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رای گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند. شرکت خدمات اول این رأی را اجرایی نمی‌کند.