توسعه فیبر نوری، مصوبه شورایعالی فضای مجازی است
توسعه فیبر نوری، مصوبه شورایعالی فضای مجازی است
آی سی تی نیوز -ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته دولت از عملیاتی کردن توسعه شبکه فیبر نوری تا پایان سال 1404 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به مناسبت هفته دولت گفت: توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان ۲۰ میلیون پورت از برنامه های مصوب این شورا بوده و دولت مصمم است این برنامه را تا پایان دوره فعالیت خود در سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند.

وی افزود: اقدامات اولیه به منظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و به همین منظور قراردادی اواخر سال گذشته توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: براساس قرارداد مذکور، ظرفیت شبکه زیرساخت باید به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا بسیاری از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع شده و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم شود.