آی‌سی‌تی نیوز – توافق‌نامه‌ همکاری برای عملیاتی سازی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در استان‌ها، میان مجری شبکه ملی اطلاعات و مدیران کل ICT استانی به امضا رسید. به گزارش وزارت ارتباطات، توافق‌نامه همکاری «عملیاتی‌سازی پروژه‌ها، بهبود شاخص‌ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات» به امضای علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و […]

آی‌سی‌تی نیوز – توافق‌نامه‌ همکاری برای عملیاتی سازی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در استان‌ها، میان مجری شبکه ملی اطلاعات و مدیران کل ICT استانی به امضا رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، توافق‌نامه همکاری «عملیاتی‌سازی پروژه‌ها، بهبود شاخص‌ها و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات» به امضای علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و مدیران کل ICT استان‌ها رسید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات که مسئولیت اجرا و دبیری شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات را نیز عهده دار است، در این مراسم با اشاره به انجام پیگیری‌ها و گزارش‌های هفتگی پروژه‌های ملی در سطح سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گفت: بر اساس این توافق‌نامه پیشرفت پروژه‌های استانی نیز به همین صورت پیگیری می‌شود.

وی به نسبت ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: سهم استانی اقتصاد دیجیتال با همکاری مرکز آمار کشور در حال تهیه است و به زودی در قالب همین سند به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

تعیین برش استانی برنامه‌های دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و نظارت بر اجرای متوازن پروژه‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و همچنین ارتقای سطح تعامل، هم‌افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه‌ها و مجریان تابعه از اهداف این توافق‌نامه عنوان شده است.

راهبری تحقق اهداف عملیاتی، اجزا و اقدام سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سطح استان‌ها و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های استان‌ها در راستای تحقق اهداف مذکور از دیگر اهداف عنوان شده در این توافق‌نامه است.

در این توافق‌نامه ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها متعهد شده‌اند که در راستای نظارت بر تحقق اهداف کمی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و نظارت، حمایت و راهبری اجرای کلان پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت در استان‌ها و در صورت لزوم فعالیت اپراتورها و پیمانکاران طرف قرارداد اقدام کنند.

همچنین در این توافق‌نامه جداولی با مشخص کردن شاخص‌هایی تهیه شده که ادارات کل استانی بر اساس این جداول پروژه‌ها را پیگیری و نظارت کنند.

مجری شبکه ملی اطلاعات نیز بر اساس این توافق‌نامه متعهد می‌شود که برنامه اجرایی و فرم‌های نظارتی مربوطه را از طریق دفتر نظارت، ارزیابی برنامه‌ها و امور مجامع تهیه کند و به منظور نظارت، رصد و پایش تحقق کلان‌پروژه‌ها و تهیه گزارش‌های لازم در اختیار ادارات کل ICT استان‌ها قرار دهد.

مجری شبکه ملی اطلاعات باید منابع مالی لازم را مطابق عملکرد مربوط به فعالیت‌ها و تکالیف تعیین شده و تحقق شاخص‌های کلیدی، تأمین کند.