تعویق زمان برگزاری مجامع شرکت مخابرات ایران
تعویق زمان برگزاری مجامع شرکت مخابرات ایران
مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مقرر بود روز دوشنبه ۶تیرماه برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، جزئیات کامل و زمان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده، متعاقبا از طریق اطلاعیه رسمی شرکت مخابرات ایران اعلام می شود.